nycklar

El- och vattenförbrukning

El, vatten samt bredband debiteras med schablonbelopp på din hyresavi.