nycklar

Nycklar och passage

Borttappad lägenhetsnyckel

Lägenhetsnycklar som tappas bort innebär en säkerhetsrisk för oss alla och även för framtida hyresgäster i din lägenhet. Därför måste vi som fastighetsägare alltid förvissa oss om att samtliga nycklar återlämnas vid en lägenhetsuppsägning, och vid avsaknad av nycklar måste ny/nya låskolvar monteras. Vi debiterar då kostnader för att byta låscylinder och tillverka nya nycklar. Ungefärlig kostnad för detta ser du nedan.

Åtgärd Kostnad
Byte av låscylinder 2000-3000 kr/cylinder
Tillverkning av nya nycklar 300-500 kr
Tillverkning av nya taggar 100 kr

Anmäl alltid borttappad nyckel

Anmälan görs via en serviceanmälan