ekhagens studentboende

Studentboende Ekhagen

Välkommen till Ekhagens studentboende i Jönköping

Förråd och förvaring

Förvaring och förråd

Förråd

Utanför entrédörren till varje lägenhet finns ett mindre kallförråd för förvaring av exempelvis utemöbler eller liknande.

Tänk på att aldrig förvara brandfarliga vätskor i flerfamiljshus eftersom många fler människor kommer påverkas vid en eventuell olyckshändelser. Brandfarliga vätskor ska förvaras i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är:
Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol, koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), Diesel, Eldningsolja, Motorolja, Tändvätska och Lampolja. För att vara på den säkra sidan bör du dock alltid läsa på förpackningarna.


Förråd och förvaring

Externt förråd

Om du har behov att förvara saker erbjuder vårt dotterbolag Mitt Lager hyra av förråd i olika storlekar. Mitt Lager har ett flertal anläggningar, bl a ett i grannområdet norr om detta. Du hittar mer information på www.mittlager.nu där du även enkelt kan boka ett förråd som passar dig.

Några prisexempel

(Med resarvation för prisförändring)

Storlek Pris
2 m2 395 kr/mån
3 m2 595 kr/mån
4 m2 695 kr/mån
5 m2 795 kr/mån