Hemförsäkring

Hemförsäkring

En hemförsäkringen är en viktig del i ditt ekonomiska skyddsnät även för dig som hyr din bostad. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Exempel på vad hemförsäkring kan gälla för  Beskrivning
Egendomsskydd Om något skulle hända dina ägodelar,
exempelvis:
  • Inbrott
  • Bränder
  • Vattenskada
  • Skador på egendom
Ansvarsskydd Om någon kräver dig på skadestånd
Rättsskydd Om du hamnar i en tvist och behöver anlita advokat
Överfallsskydd Om du råkar ut för misshandel
Reseskydd Om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan
Identitetsskydd Om du råkar ut för en ID-stöld