nycklar

El- och vattenförbrukning

Elförbrukning

På din hyresavi preliminärdebiterar vi en kostnad för den el du själv förbrukar i din lägenhet. Månaden efter justerar vi densamma efter den faktiska förbrukningen.
Så här beräknas din elkostnad baserat på en förbrukning om 3000 kWh/år:

Kostnadsslag Á-pris
(öre/kWh)
Summa
(kr)
Elpris inkl elcertifikatavgift 45 1 350
Elskatt 35,30 1 059
Fast avgift -- 240
Nätavgift (Fast: 739,46 kr + rörlig del: 0,3043 kr/kWh) -- 1 652
Moms (25%) -- 1 075
Totalt (kr/år) -- 5 377

Ovan förutsättningar motsvarar ett snittpris på 1,79 kr/kWh.


Vattenförbrukning

Din faktiska vattenförbrukning betalar du för i efterskott. Det innebär att det du förbrukar i januari hamnar på hyresavin för mars. Du kan därför få en faktura på vattnet även efter att ditt hyresavtal har upphört.

Kostnadsslag Pris
Kallvatten 20,84 kr/m2
Varmvatten 58,24 kr/m2