parkering

Parkering på Valplatsen

P-platser

Hyresgäster på Valplatsen har möjlighet att hyra ett parkeringstillstånd för möjlighet till parkering på området i mån av plats. Vi har 52 p-platser kring fastigheten fördelade enligt tabellen nedan.

Typ av p-plats Antal  Pris
P-plats 55 st 350 kr/mån.
Handikapplatser 3 st +100 kr/mån.