Information angående Coronaviruset

Våra medarbetare som dagligen arbetar ute i våra fastigheter är mer exponerade än många andra och av den anledningen vill vi minimera risken att vi utför arbeten där smittade personer bor eller arbetar. Vi ber därför våra hyresgäster rapportera in eventuella smittade personer i lägenheter/lokaler till oss så vi inte utsätter våra medarbetare och underentreprenörer för onödiga risker.

Rekommendationer till medarbetare

2020-04-24 10:00

Nivika bevakar läget och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande.

Nivika har höjd beredskap och arbetar proaktivt utifrån utvecklingen av smittspridningen. Våra medarbetares hälsa, trygghet och säkerhet är högsta prioritet. Den här informationen uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du själv håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt.

När det gäller hygien
  • Håll avstånd till andra människor
  • Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion
  • Tvätta händerna ofta, handsprit är också effektivt. Låt handsprit torka in på händerna, gnugga inte in den alltför mycket.
  • Om du måste hosta eller nysa, gör det i armvecket och rikta dig bort från personer i din närhet.
  • Undvik hälsa i hand.
  • Om möjligt skjut upp dörrar med armen.
  • Undvik att ta i handtag och trappräcken
Arbetsmöten

I möjligaste mån ska både interna och externa ersättas med onlinemöten.

Använd Teams i Officepaketet för onlinemöten. (Vet du inte hur man gör, då är detta ett bra tillfälle att lära, fråga någon som vet).

Resor

UD avråder fortsatt från resor till alla länder, denna avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras. Detta kan komma att ändras så håll dig uppdaterad via folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor.

Medarbetare som nyligen vistats i riskområden ska arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Ta kontakt med din chef så att arbete kan fullföljas på bästa sätt. Som riskområden definieras de områden som finns med på UD:s lista för avrådan samt de områden som definieras som riskområden enligt folkhälsomyndigheten. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom 1177 och följ deras anvisningar. Besök inte vårdcentral eller akutmottagning.

Rapportera in här

Hyresgäster och medarbetare kan bidra till att inte smittan förs vidare i onödan genom att rapportera om du själv eller närstående blivit smittad till oss.

Dina uppgifter hanteras naturligtvis konfidentiellt.

Konstaterat fall av Coronasmitta

Ej konstaterat men befarat fall av Coronasmitta

Frivillig karantän pga Coronasmitta i bostaden