inner hero

Advokaten 5

Centralt boende mitt i Jönköping

inflyttning

Nycklar och passage

Passersystem

Fastigheten har ett passersystem med porttelefon. Passersystemet ger dig möjlighet att fjärrstyra öppning av porten till trappuppgången via mobilen när någon ringer dig på porttelefonen.

Boende öppna själva porten med en tagg istället för nyckel.

Borttappad lägenhetsnyckel

Lägenhetsnycklar som tappas bort innebär en säkerhetsrisk för oss alla och även för framtida hyresgäster i din lägenhet. Därför måste vi som fastighetsägare alltid förvissa oss om att samtliga nycklar återlämnas vid en lägenhetsuppsägning, och vid avsaknad av nycklar måste ny/nya låskolvar monteras. Vi debiterar då kostnader för att byta låscylinder och tillverka nya nycklar. Ungefärlig kostnad för detta ser du nedan.

Åtgärd Kostnad
Byte av låscylinder 2000-3000 kr/cylinder
Tillverkning av nya nycklar 300-500 kr
Tillverkning av nya taggar 100 kr

Anmäl alltid borttappad nyckel

Anmälan görs via en serviceanmälan