Parkering på Advokaten 5

P-tillstånd

Det finns ett mindre antal parkeringsplatser för boende vid fastigheten. Dessa är tillgängliga för alla boende med parkeringstillstånd. Ett parkerngstillstånd hör till varje lägenhet. Giltiga tillstånd ser ut som det här intill och måste ha ett giltigt datum. Har du behov av fler parkeringstillstånd, om ni exempelvis har fler bilar i familjen, så kan dessa beställas av oss.


P-platser

Antalet p-platser, som du ser markerade i orange på ritningen nedan, är starkt begränsat och täcker inte behovet. Det finns totalt bara 8 p-platser, 5 p-platser utmed Apotekargränd och tre p-platser utmed Torggränd. Därför vill vi minimera risken att platserna används som långtids-parkering och vår avsikt är att framöver sätt upp en P-automat för dessa platser. P-tillstånd kommer dock fortsatt krävas för att få parkera.