parkering

Parkering på Advokaten 5

P-tillstånd

Det finns ett mindre antal parkeringsplatser för boende vid fastigheten. Dessa är tillgängliga för alla boende med parkeringstillstånd. Ett parkerngstillstånd hör till varje lägenhet. Giltiga tillstånd ser ut som det här intill och måste ha ett giltigt datum.


P-platser

Antalet p-platser, som du ser markerade i orange på ritningen nedan, är starkt begränsat och täcker inte behovet. Det finns totalt bara 8 p-platser, 5 p-platser utmed Apotekargränd och tre p-platser utmed Torggränd. Här får man parkera max i 4 timmar om man har p-tillståndet synligt i bilens framruta.