Trivselregler

För att få ett så trevligt boende som möjligt finns ett antal trivselregler som alla har ett ansvar att följa. Trivselreglerna gäller inte bara dig som boende här utan även dina besökare.

Störningar

Alla är skyldiga att visa hänsyn, såväl i lägenheten som på gemensamma ytor, exempelvis innergård och trapphus. Alla måste visa respekt för sina grannar och i det ingår exempelvis att inte störa någons nattsömn. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan klockan 22.00 – 07.00. Tänk även på att innergården är väldigt lyhörd. En varm sommarkväll och natt kan det finnas många som har sitt sovrumsfönster öppet.

Leksaker som använts på innergård samlas in efter avslutad lek.

Nyttjar du tobak ansvarar du för att ta hand om dina cigarettfimpar och snuspåsar, de är mycket giftiga för barn och djur

Matning av fåglar från balkongen eller från innergård är inte tillåten.

Husdjur som vistas på gården skall hållas kopplade eller under sådan uppsikt att andra inte störs. Rastning på innergård är förbjudet.

Säkerhet

Dörrmattor, soppåsar, skor, leksaker, cyklar, barnvagnar, etc. får inte placeras i trapphus eller andra allmänna ytor. Detta med hänsyn till brandsäkerhetsreglerna framtagna av brandsäkerhetsstyrelsen. Dessutom försvårar det städning.

Visa hänsyn till dina grannar om du eller dina besökare röker på balkongen/uteplatsen, då röken sprider sig och kan störa. Att kasta fimpar och snus från balkongen är absolut förbjudet.

Grillning

Grillning på balkong eller uteplats är tillåtet så länge du inte stör dina grannar, och då endast med elgrill. Grillning på innegårdar eller grillning med kol är inte tillåtet överhuvudtaget.

Cyklar, barnvagnar och rullatorer

Cyklar förvaras på gården i cykelställ eller i cykelförråden i garaget. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten.

Det finns utrymmen avsett för placering av rullstolar, rullatorer och barnvagnar. Cyklar får inte placeras i detta utrymme.

Avfallshantering, el-avfall och kemiska produkter

Soppåsarna med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Pressa inte ner soppåsar i överfullt sopkärl utan försök finna plats i något annat sopkärl. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Dörren till det inre soprummet där hushållsavfall slängs skall alltid vara stängd – detta för att ventilationen skall fungera.

Sortera alltid efter uppsatta skyltar. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall får inte ställas på golvet om avsedda behållare är fulla eftersom det då inte hämtas. Behåll i sådant fall avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av återvinningsavfall har gjorts.