nycklar

El- och vattenförbrukning

Elförbrukning

Hyresgäster tecknar eget elabonnemang med valfri elleverantör.


Vattenförbrukning

Din faktiska vattenförbrukning betalar du för i efterskott. Det innebär att det du förbrukar i januari hamnar på hyresavin för mars. Du kan därför få en faktura på vattnet även efter att ditt hyresavtal har upphört.

Kostnadsslag Pris
Kallvatten -- kr/m3
Varmvatten 61 kr/m3 (juni 2021)