parkering

Parkering

P-tillstånd

Det finns ett mindre antal parkeringsplatser för boende vid fastigheten. Dessa är tillgängliga för alla boende med parkeringstillstånd. Ett parkerngstillstånd hör till varje lägenhet. Giltiga tillstånd ser ut som det här intill och måste ha ett giltigt datum.