inner hero

Bäret 1

Centralt boende mitt i Jönköping

Boka tvättstugan

Boka tvättid

Du bokar din/dina tvättider på tavlan utanför tvättstugan. Placera din låscylinder i ett ledigt tvättpass och lås med nyckeln.

Var noga med att hålla din tvättid, det är oftast någon som ska tvätta efter dig och som vill komma till en iordninggjord tvättstuga.

Innan du lämnar tvättstugan

Efter att du tvättat och innan du lämnar tvättstugan ska du alltid...

  • Svabbas av golvet
  • Torka av maskinerna så att de är rena till nästa som kommer

Tack!