nycklar

El- och vattenförbrukning

Elförbrukning

På din hyresavi preliminärdebiterar vi en kostnad för den el du själv förbrukar i din lägenhet. Månaden efter justerar vi densamma efter den faktiska förbrukningen.
Så här beräknas din elkostnad baserat på en förbrukning om 2000 kWh/år:

Kostnadsslag Á-pris
(öre/kWh)
Summa
(kr)
Elpris inkl elcertifikatavgift 36 720
Elskatt 29,20 584
Fast avgift -- --
Nätavgift (Fast: 960 kr + rörlig del: 0,1560 kr/kWh) -- 1 272
Moms (25%) -- 644
Totalt (kr/år) -- 3 220

Ovan förutsättningar motsvarar ett snittpris på 1,61 kr/kWh.


Vattenförbrukning

Din faktiska vattenförbrukning betalar du för i efterskott. Det innebär att det du förbrukar i januari hamnar på hyresavin för mars. Du kan därför få en faktura på vattnet även efter att ditt hyresavtal har upphört.

Kostnadsslag Pris
Kallvatten 29 kr/m3
Varmvatten 74 kr/m3