nycklar

Nycklar till din lägenhet

Borttappad nyckel

Lägenhetsnycklar som tappas bort innebär en säkerhetsrisk för oss alla och även för framtida hyresgäster i din lägenhet. Därför måste vi som fastighetsägare alltid förvissa oss om att samtliga nycklar återlämnas vid en lägenhetsuppsägning, och vid avsaknad av nycklar måste ny/nya låskolvar monteras. Vi debiterar då kostnader för att byta låscylinder och tillverka nya nycklar. Ungefärlig kostnad för detta ser du nedan.

Åtgärd Kostnad
Byte av låscylinder 2000-3000 kr/cylinder
Tillverkning av nya nycklar 300-500 kr
Tillverkning av nya taggar 100 kr

Anmäl alltid borttappad nyckel

Anmälan görs via en serviceanmälan


Porttelefon

För att du och de som besöker dig ska kunna använda porttelefonen vid entrén måste vi få in ert mobiltelefonnummer som vi sedan registrerar in i systemet. Därefter kan era besökare ringa er via porttelefonen genom att trycka på ert namn. Ni öppnar ytterdörren eller aktiverar hissen genom att trycka siffran 5 på er mobiltelefon.

Saknas ditt namn i porttelefonen? Meddela då vår uthyrningsavdelning detta genom att mejla till någon av våra kontaktpersoner.