parkering

Parkering på Bautastenen 3

P-platser

Hyresgäster på Västergöken 1 har möjlighet att hyra parkeringsplatser i garaget. Vi har 66 p-platser i fastigheten fördelade enligt tabellen nedan.

Det finns för närvarande tre p-platser med ladduttag för el-/ hybridbilar. Dessa styrs via din tagg och du betalar endast för den effekt du själv utnytjar.

Typ av p-plats Antal  Pris
P-plats i garage 40 st 750 kr/mån.
P-plats utomhus 20 st 350 kr/mån.
Handikapplatser 4 st +100 kr/mån.