BOENDE FÖR ÄLDRE

Intresseanmälan för "Boende För Äldre" (s.k Trygghetsboende) i Värnamo.

Broschyr Trygghetsboende pdf Broschyr Trygghetsboende

Nivika Fastigheter har blivit tillfrågade om att bygga en hyresfastighet med lägenheter enligt reglerna för bostäder för äldre, s.k. Trygghetsboende. Placering av huset är tänkt inom området Kärleken i Värnamo, gamla sjukhusområdet. Vi planerar för 28 lägenheter men om intresset blir stort kan detta givetvis omprövas.

Vi vill med denna information undersöka intresset innan vi går vidare med dessa planer som innebär en byggstart när ny detaljplan är klar för området. Denna plan beräknas vara klar under 2019.

En arbetsgrupp är bildad med personer som brinner för dessa frågor. Vi kommer att sammanställa synpunkter utefter de intresseanmälningar som kommit in. Om stort intresse finns kommer vi även kalla till ett informationsmöte under vintern 2017 för att berätta mer om detta projekt.

Vad är ett bostäder för äldre?

Definitionen är att utöver bostadslägenheter skall det finnas utrymmen för de boendes gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I anslutning till sådana bostadslägenheter och utrymmen ska det finnas personal under vissa angivna tider som på olika sätt kan stödja de boende med olika tjänster. Huset kan inrymma utöver de 28 lägenheterna bl.a. gemensam altan, bibliotek, vinterträdgård, sällskapsrum, garage och andra utrymmen som kan efterfrågas av er som visar intresse.

Vem får hyra en lägenhet?

Bostäderna ska innehas av personer som har fyllt 65 år. När det gäller makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 65 år.

Vad blir hyran?

Hyran blir likvärdig som att hyra en vanlig bostad/lägenhet som är nyproducerad. Kostnaden för de gemensamma utrymmena finansieras med ett stöd till fastighetsägaren/byggherren från Boverket. Fastighetsägaren förbinder sig att enbart hyra ut till bostäder för äldre enligt de regler som är uppsatta. Mer information om detta vid ett informationsmöte där även möjlighet till hyresbidrag kommer att förklaras.

Intresseanmälan
* Obligatorisk uppgift1 rum & kök ca 35 kvm - hyra/månad ca 4800 kr.

2 rum & kök ca 65 kvm - hyra/månad ca 8 900kr.

3 rum & kök ca 75 kvm - hyra/månad ca 10 300kr.

4 rum & kök ca 90 kvm - hyra/månad ca 12 400kr.