nycklar

Subventionerade busskort

Vi på Nivika Fastigheter vill främja kollektiva transporter som ger en lägre miljöpåverkan än det bilar i regel medför. Därför erbjuder vi en subvention på ett årskort för buss i lokaltrafik hos JLT med 30% av kostnaden. För att få ta del av rabbaten krävs att du är registrerad som hyresgäst och boende på Operan 1. Då kan du köpa ett årskort hos JLT och redovisar kvittot sedan för oss. Därefter kommer vi att sänka din nästkommande hyra med 30% av det beloppet som årskortet kostade. Detta erbjudande är limiterat till ett kort per lägenhet.