Växthus och odling

Växthus och odling

Odlingslotter

Till växthuset på gården kommer Nivika tillhandahålla odlingsramar till de hyresgäster som önskar odla. Initialt kommer vi tilldela en odlingslott per hushåll men om vi inte fyller växthuset kommer vi erbjuda fler odlingslotter till de som så önskar.

Deposition

För att orning ska råda i växthuset har vi beslutat att ta ut en depositionsavgift på 500 kr för att få tillgång till växthuset. Denna avgift återbetalas naturligtvis när/om man önskar avsluta sin odling och återställt sin odlingslott. Depositionsavgiften är oberoende av hur många odlingslotter man har.