parkering

Parkering på Operan 1

P-platser

Hyresgäster på Operan 1 har möjlighet att hyra parkeringsplatser på området. Vi har 47 p-platser i området fördelade enligt tabellen nedan.

Typ av p-plats Antal  Pris
P-plats 21 st 350 kr/mån.
P-plats med laddstolpe 4 st 700 kr/mån.
P-plats i carport 18 st 550 kr/mån.
P-plats i carport med laddstolpe 4 st 900 kr/mån.
Varav handikapplatser (4 st) +100 kr/mån.
Totalt 47 st  

Laddingsplatser

Vi på Nivika Fastigheter vill främja användandet av miljövänliga bilar och kommunikationer, vi tror mycket på den utveckling som pågår av el- och elhybridbilar. Därför är det naturligt att vi tillhandahåller laddplatser för elhybridbilar så att även våra hyresgäster enkelt kan ta del av denna utveckling. Vi erbjuder även våra hyresgäster på Operan 1 tillgång till en elbils-pool.