parkering

Parkering på Snöflingan 16

P-platser

Hyresgäster på Snöflingan 16 har möjlighet att hyra parkeringsplatser på området. Vi har 82 p-platser i området fördelade enligt tabellen nedan.

Typ av p-plats Antal  Pris
P-plats 82 st 350 kr/mån.
Varav handikapplatser (4 st) +100 kr/mån.

Laddplatser

Utmed parkeringsplatserna har vi förberett kanalisering för att kunna sätta upp laddstolpar. Vi har dock avvaktat med detta för att se hur stort intresset är att ha möjlighet att ladda el-/hybridbil.

Områdeskarta