inner hero

Västergöken 1

Välkommen till hållbart boende på Kungsängen i Jönköping

Förråd och förvaring

Förvaring och förråd

Förråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Storleken på ditt förråd är beroende på storleken på din lägenhet. Väggarna mellan förråden är nätade och har en låsbar dörr.

Tänk på att aldrig förvara brandfarliga vätskor i flerfamiljshus eftersom många fler människor kommer påverkas vid en eventuell olyckshändelser. Brandfarliga vätskor ska förvaras i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är:
Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol, koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), Diesel, Eldningsolja, Motorolja, Tändvätska och Lampolja. För att vara på den säkra sidan bör du dock alltid läsa på förpackningarna.


Förråd och förvaring

Externt förråd

Om du behöver ytterligare förvaringsutrymme utöver det du har i fastigheten kan du hyra ett förråd hos vårt dotterbolag Mitt Lager. Mitt Lager har ett flertal anläggningar och du hittar mer information på www.mittlager.nu där du även enkelt kan boka ett förråd som passar dig.

Några prisexempel

(Med resarvation för prisförändring)

Storlek Pris
2 m2 395 kr/mån
3 m2 595 kr/mån
4 m2 695 kr/mån
5 m2 795 kr/mån