inflyttning

Inflyttning på Västergöken 1

Januari 2021

Första inflyttningsdag på Västergöken 1 blir den xx januari 2021. Det är totalt xx lägenheter i fastigheten och många kommer att flytta in samtidigt. Vi ber därför alla hjälpas åt så gott det går. Vid de första inflyttningsdagarna kommer vi ta bokning av hissarna för de som ska flytta in på andra, tredje och fjärde våning.

Hissen kan bokas en timme åt gången och du kan höra av dig till xxxxxx på tel. 0770-22 xx xx för att boka.

De flesta parkeringsplatser på boendeparkeringen är uthyrda varför vi även ber alla respektera detta. Man kan alltså inte ställa upp en släpvagn samt sin egen bil på boendeparkeringen, då tar du troligtvis någon annans p-plats.

Tid för inflyttning

För att inte störa övriga boende på olämpliga tider får endast in och utflyttning ske på följande tider:

Dag Fr o m T o m
Vardagar 08:00 21:00
Helger och röda dagar 09:00 19:00

Tänk på att det lätt blir bullrigt i trappuppgången, så försök att visa hänsyn så gott det går när du flyttar in. Tack!