nycklar

Hållbart resande

Vi på Nivika Fastigheter vill främja ett hållbart resande genom miljövänligare transportmedel.

Kollektivtrafik

Utmed Kungsängsvägen, cirka 300 meter österut finns busshållplats som tar dej till och från centrum.


Elbilpool

I maj 2021 planerar vi att ha en elbilpool tillgänglig för boende i våra fastigheter på Kungsängen.


Elcykelpool

Vi planerar även att ha en elcykelpool tillgänglig under våren för boende i våra fastigheter på Kungsängen.