inner hero

Grönt ramverk och hållbarhet

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Grönt ramverk och hållbarhet

Nivika Fastigheter har, som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete, upprättat ett grönt ramverk för framtida finansiering som skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer och att ta upp gröna lån. Det gröna ramverket har utformats tillsammans med SEB och Danske Bank enligt ”Green Bond Principles” framtagna av ICMA (International Capital Market Association). Ramverket har utvärderats av CICERO Shades of Green, som oberoende tredje part.
Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en ”Medium Green” bedömning från CICERO Shades of Green