inner hero

Obligationer

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Obligationer

Här finner du information om våra utställda obligationer. Obligationer utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera vår kapitalstruktur.

Senior Unsecured Floating Rate Green Bonds due 2024. ISIN: SE0015949631

Tender Information Document in respect of a tender offer for Nivika Fastigheter AB (publ)’s outstanding senior unsecured floating rate bonds 2018/2021 with ISIN SE0011895796