inner hero

Obligationer

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Obligationer

Här finner du information om våra utställda obligationer. Obligationer utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera vår kapitalstruktur.