inner hero

Obligationer

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Obligationer

Här finner du information om våra utställda obligationer. Obligationer utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera vår kapitalstruktur.

Senior Unsecured Floating Rate Green Bonds due 2023
ISIN: SE0014855763

Registration Document  
Securities Note  
Registreringsbevis  
Certificate of registration  

Senior Unsecured Floating Rate Bonds due 2021
ISIN: SE0011895796

Prospekt  
Terms and Conditions  
Tender Information