inner hero

Styrelsen

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Styrelsen

Styrelsemedlemmar i Nivika Fastigheter AB (publ.)
Elisabeth Norman, Ordförande
Elisabeth Norman
Ordförande sedan 2017

Entreprenör inom fastighetsbranschen, VD Salnecke Slott AB. Äger 0,06% av andelarna i Nivika Fastigheter AB (publ) via Salnecke Slott AB.

Styrelseledamot
Håkan Eriksson
Styrelseledamot sedan 2008

M.Sc. in Business and Economics.
Håkan Erikssons maka äger för närvarande 50 procent av aktierna i Planch AB, som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).

Thomas Lindster
Thomas Lindster
Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom och tidigare bankdirektör hos Danske Bank i Jönköping. Konsult och rådgivare inom finansiering.

Niclas Bergman
Niclas Bergman
Styrelseledamot sedan 2000

Grundare av koncernen och nuvarande VD för Nivika Fastigheter AB (publ). Äger 50 procent av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 40 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).

Benny Holmgren
Benny Holmgren
Styrelseledamot sedan 2016

Huvudägare och VD för Holmgren Group AB.
Äger 6564 aktier via Holmgren Group AB, 1386 Aktier via Pollock Invest AB

Styrelseledamot Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Styrelseledamot sedan 2018

Civilekonom, grundare och ekonomichef. M.Sc. in Business and Economics.
Äger 50 procent av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 40 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).

Styrelseledamot Sante Dahl
Sante Dahl
Styrelseledamot sedan 2020

Delägare och styrelseordförande i Vida koncernen med dotterbolag.