inner hero

Styrelsen Copy

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Styrelsen

Styrelsemedlemmar i Nivika Fastigheter AB (publ.)
Elisabeth Norman, Ordförande
Elisabeth Norman
Ordförande sedan 2017

Entreprenör inom fastighetsbranchen, VD Salnecke Slott AB. Elisabeth Norman äger inte några aktier i Nivika Fastigheter AB (publ).

Styrelseledamot
Håkan Eriksson
Styrelseledamot sedan 2008

M.Sc. in Business and Economics.
Håkan Erikssons maka äger för närvarande 50 procent av aktierna i Planch AB, som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).

Niclas Bergman
Niclas Bergman
Styrelseledamot sedan 2000

Grundare av koncernen och nuvarande VD för Nivika Fastigheter AB (publ). Äger 50 procent av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 40 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).

Benny Holmgren
Benny Holmgren
Styrelseledamot sedan 2016

Huvudägare och VD för Holmgren Group AB.
Äger 6564 aktier via Holmgren Group AB, 1386 Aktier via Pollock Invest AB

Styrelseledamot
Viktoria Bergman
Styrelseledamot sedan 2018

Civilekonom, grundare och ekonomichef. M.Sc. in Business and Economics.
Äger 50 procent av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 40 procent av aktierna i Nivika Fastigheter AB (publ).