inner hero

Bra att veta på Österport

Kontorshotellet utmed E4:an i Jönköping

Bra att veta för hyresgäster på Kontorsgemenskap Österport

Nätverk och Wifi

För att ansluta till Internet ser vi helst att ni ansluter stationära datorer med nätverkskabel. Är ni flera personer på ert företag som behöver ett gemensamt separat nätverk som inte andra på Kontorshotellet har access till så kan vi ordna detta. Tala med Nivikas personal på plats för att få detta uppsatt. 

Wifi-nätverk finns i hela lokalen men undvik att konstant belasta wifi-nätverket med ditt "normala" arbete då vi kommer vara många som delar på kapaciteten. Anslut istället din dator med kabel så får du en snabbare och troligtvis stabilare anslutning. Telefoner och surfplattor ansluter du som hyresgäst till wifi-nätverket "KontorsGemenskap" och dina gäster kan ansluta till nätverket "KontorsGemenskap_Guest". Lösenord enligt nedan:

SSID Lösenord Notera
KontorsGemenskap kontor1234 Endast för hyresgäster
KontorsGemenskap_Guest guest2015 Endast för dina gäster

Lås och larm

Vi använder inte traditionella nycklar utan din kontorsdörr och entrédörren på Kontorsgemenskap Österport öppnas med en tagg. Taggen är likställd med en nyckel och skall naturligtvis hanteras som en nyckel, fördelen är att vi kan avregistrera den från passersystemet ifall den förloras. Meddela Nivikas personal snarast om så sker.

Din tagg kan alltså även programmeras för att öppna de yttre dörrarna in till vår lokal. När du använder din tagg vid någon av våra ytterdörrar för första gången måste du ange en valfri fyrsiffrig kod som du måste komma ihåg. Den koden anger du ifall du ska "larma av" inbrottslarmet, följ då bara instruktionerna som du hör vid entrén.

OBS! Lägg alltid din tagg på "5:an" på entre-enhets siffersats.

Larm tilkoppling/frånkoppling

Larmet tillkopplas automatiskt enligt nedan:

Dag Tillkoppat Notera
Mån-fre. 22:00 - 06:00 Förvarning i högtalare 10 min innan larmet tillkopplas
Lör-sön. 00:00 - 23:59 Larmet är alltid på. När du går in med din tagg inaktiveras larmet under 2 timmar

För att förlänga den avlarmade perioden, om du ex. vis jobbar sent eller på helger, kan du gå till entré-dörren och lägga på din tagg och ange din fyrsiffriga kod om sådan efterfrågas. Du köper dig då 2 tim extra avlarmad tid. Detta gör du först efter att varnings-meddelandet lästs upp i tak-högtalarna.

Larma av

Om du kommer till Österport på en tid då larmet redan är aktiverat, lägger du bara på din tagg på entre-enhetens siffersats (på 5:an) och anger din fyrsiffriga kod. Dörren låses då upp och larmet försätts i av-larmat läge.

Larma på

Larma gärna på om du har varit på kontoret under helgen så att lokalerna inte står olarmade en lång tid. Detta gör du genom att trycka på knapp "a" på entré-enheten och sen lägga på din tagg. Enheten bekräftar att du larmat på.