Information angående Kv. Kärleken i Värnamo

Publiserad: 31 Oct, 2016 | av Joakim Dicker

Information angående Kv. Kärleken i Värnamo
Information till samtliga boende och övriga hyresgäster inom området Kärleken

Nivika Fastigheter har påbörjat markarbetet för att bygga bostäder inom området för kv. Kärleken i Värnamo.

Vi kommer att bygga 48 lägenheter i första etappen och nedan finns en ritning på hur det kommer att se ut.

Under byggperioden måste vi stänga av delar av området (2) så att obehöriga inte kan komma in på byggarbetsplatsen. Detta kommer att ske via staket runt byggområdet enlig karta på baksidan. (inom grön linje)

För er som är våra hyresgäster kommer det under vintern att innebära att ni måste parkera på en tillfällig parkering (grönt område, nr 1) Norr om förskolan (gamla John Bauer skolan) fram till dess att området är klart. Vi beräknar att byggnationen kommer att pågå fram till 1 juni 2017.

För er som hyr lägenhet på Vallgatan 8 så kommer en provisorisk väg göras bakom förskolan som ni kan använda från den tillfälliga parkeringen. (Blå markering)

OBS det är inte tillåtet att använda denna väg för biltrafik förutom vid flytt eller sjuktransport. Ingen parkering framme intill huset på Vallgatan 8 är tillåtet.

För er som är hyresgäster i Vallgatan 2 gäller även den provisoriska parkeringen Norr om förskolan (1). OBS ingen parkering utmed infartsvägen är tillåten då transporter kommer att gå denna väg in i byggområdet.

För er som arbetar på förskolan gäller även parkeringen norr om förskolan (1).

Den provisoriska parkering som nu är gjord gäller för besökande till området samt för korta stopp vid avlämning till förskolan, två platser kommer även där att reserveras för hemtjänsten.

Vi hoppas ni har förståelse för denna lösning under byggperioden.

För er som bor i BRF Kärleken gäller parkering inom ert område.

När denna byggnation är klar kommer vi att komma med mer information hur vi ska hantera parkeringen inom området med möjlighet för våra hyresgäster att hyra en egen parkeringsplats.

Vid frågor kontakta oss på Nivika Fastigheter 0770-22 01 50.