Nivika emitterar sin första företagsobligation om SEK 250 Mkr

Publiserad: 23 Nov, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika emitterar sin första företagsobligation om SEK 250 Mkr

Nivika Fastigheter ab (publ) har emitterat företagets första företagsobligation, med en löptid på 3 år om SEK 250 miljoner kronor inom en ram om SEK 700 miljoner kronor.

Medlen från emissionen ska användas till nya fastighetsprojekt i Värnamo, Jönköping och Växjö för att supportera bolagets fortsatta expansion.

Danske Bank och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) är Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Orderboken är av hög kvalitet med många välkända institutionella investerare vilket är en bra bas för framtida emissioner på kapitalmarknaden.

För frågor vänligen kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ ):
Kristina Karlsson, CFO, 070-614 20 20, kristina@nivika.se eller
Dan Carlsson, Fastighetschef, 070-513 65 26, dan@nivika.se eller
Niclas Bergman, VD och ägare, 070-516 75 22, niclas@nivika.se