Nivika expanderar i Växjö och bygger 80 hyreslägenheter i Räppe

Publiserad: 11 Oct, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika expanderar i Växjö och bygger 80 hyreslägenheter i Räppe

I samarbete med byggbolaget GBJ Bygg, uppför nu Nivika Fastigheter 80 hyreslägenheter vid den gamla Bergundaskolan i stadsdelen Räppe i Växjö. Lägenheterna är fördelade på 5 huskroppar och det planeras för inflyttning under våren 2021.

I stadsdelen Räppe, på gångavstånd från bostäderna vi bygger, har även Region Kronoberg beslutat att bygga det nya länssjukhuset som planeras stå klart 2027. - Det känns riktigt bra att i framtiden kunna erbjuda ett boende med detta fina läge, inte minst för dem som kommer att jobba på det nya sjukhuset, säger Dan Carlsson, fastighetschef på Nivika Fastigheter.

Det blir ett varierat och grönt kvarter, de nya husen följer till stora delar den befintliga bebyggelsens placering vilket gör att endast ett fåtal träd behöver fällas. De fem punkthusen med 3–4 våningar, som tillsammans ska ge känslan av en liten byklunga är vinkelställda och formas av två kvadratiska huskroppar vardera.

Husen är även förskjutna för att luckra upp och variera bebyggelsen. Det nya kvarteret innehåller både gröna kvartersparker och en större gemensam områdespark. Den befintliga pulkabacken i områdets innersta del får sällskap av en ny lekplats, tillsammans ska de bli en naturlig samlingspunkt för kvarterets barn/unga.

Kontaktinformation:
Nivika Fastigheter AB
Dan Carlsson, fastighetschef
0770-22 01 59, dan@nivika.se