Nivika förvärvar fastighetsbestånd

Publiserad: 20 Aug, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika förvärvar fastighetsbestånd

Nivika Fastigheter har förvärvat 11 fastigheteter i Värnamo av Stig Remne. Fastigheterna ligger i två bolag och Nivika köper dessa bolag och tillträde sker den 28 augusti.

Fastigheterna är fördelade med yta för bostäder ~4 266 kvm (16%), butik 1 427 kvm (6%) samt övriga lokaler ~20 211 kvm (78%). Totalt ~25 900 kvm.

Flertalet är centralt belägna fastigheter och i och med detta köp utökar Nivika Fastigheter sitt innehav i Värnamo med 50 lägenheter samt industri, butik och kontorslokaler.