Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Publiserad: 04 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika genomför strukturaffär i Växjö
Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter. Alhansa Fastigheter är innehavare av ett fastighetsbestånd i Växjö med kommersiella fastigheter, ca 72.000 kvm och hyresgästbeståndet är till största delen bestående av business-to business verksamhet.

Det överenskomna fastighetsvärdet är 800 miljoner kronor.

Förvärvet av Alhansa är Nivikas största enskilda investering sedan företaget bildades 2000. Förvärvet ger Nivika ett starkt fotfäste i Växjö vilket ligger helt i linje med bolagets strategi.
Fastigheterna ligger väl samlade, i huvudsak på Väster, som ligger i anslutning till Arenaområdet i Växjö.
Fastigheterna tillträds den 1 april 2020.

- Växjö är en av de orter Nivika sökt investeringsmöjligheter i under en längre tid. Förvärvet av Alhansa blir starten för ett nytt förvaltningsområde där vi ska kunna växa genom förvärv och projektutveckling de närmaste åren säger Niclas Bergman, vd på Nivika Fastigheter AB.

Nivikas långsiktiga strategi är att uppnå ett diversifierat bestånd i Växjö som inom 3 år ska uppgå till minst 1,5 miljard kronor.
Efter förvärvet äger, förvaltar och utvecklar Nivika ett diversifierat fastighetsbestånd om totalt ca 100 fastigheter med en area av 310.000 kvm fördelat på orterna i Jönköping, Värnamo och Växjö och ett fastighetsvärde på knappt 5 miljarder kronor inklusive pågående byggnationer av 400 hyresrätter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ ):
Niclas Bergman, Verkställande direktör
Telefon: 070-516 75 22, E-post niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars kl. 16.00 CET.