inner hero

VD informerar, december 2019

Information för anställda i Nivika-koncernen

VD informerar, december 2019

Publiserad: 03-Jan-2020 | av Joakim D

Mål 2020-2023

Att sätta tydliga mål är viktigt så att vi alla vet vad vi siktar mot. Mål för 2023 är satt till 6 MDSEK i fastighetsinnehav. Vi har hittills nått de mål vi satt och ser att även målet är nåbart till 2023. Jag vill tacka alla anställda för att vi nått dessa uppsatta mål. Utan er skulle det givetvis inte gått och vi kommer inte att nå våra uppsatta mål utan er.

Projekt

Vi har i idag sex detaljplaner på gång med sammanlagt upp till ca 2 000 möjliga bostäder.

Vi har kommit överens med GBJ Bygg i Jönköping AB om att dom ska bygga kvarteret J&K på Kungsängen, som är grannkvarteret till A&F. Byggstart sker i vår. Vi har skickat in en bidragsansökan för denna byggnation till Länsstyrelsen. Blir vi beviljad bidrag så förbinder vi oss att under 15 år få en reglerad lägre hyra än normalt samt att vi kommer att bygga husen med en lägre energiförbrukning än normala krav. Dessa krav finns för att få bidragen beviljade. Detsamma gäller Valplatsen där har vi ett klart bygglov för att bygga 194 lägenheter och där vi nu diskuterar hur dessa skall byggas för att kunna utnyttja bidraget på bästa sätt. Mer information om bidraget finns på Boverkets hemsida.

Vi kommer ihop med GBJ Bygg i Jönköping lämna in ett tävlingsförslag på ett område i Jönköping som heter Sannaängen, del av Vättersnäs 1 strax intill Vättern. Det är Jönköpings kommun som gått ut med en markanvisningstävling för ett trygghetsboende och vi är en av tre som är kvar i denna tävling. I vår ansökan står det följande: Med trygghetsboende på Sannaängen vill vi erbjuda ett 30-tal attraktiva bostäder för boende över 65 år. Där kommer det ges möjlighet att i gemensamma lokaler till exempel äta måltider, umgås och ha ett rikt socialt och tryggt Iiv. I vårt trygghetsboende kommer det finnas personal under vissa tider som på olika sätt kan stödja de boende med olika tjänster. Utöver lägenheterna kommer husen bland annat innehålla gemensam altan, sällskaps- och aktivitetsrum.

Vi har också fått godkänt av Värnamo kommun att gå vidare med vår senaste detaljplan på Aftonfalken 1 i Värnamo. Ansökan om ny plan är inskickad och vi hoppas på styvt 70 bostäder i detta område. I samband med denna ansökan fick vi en positiv artikel i Värnamo Nyheter om detta framtida projekt.

Händelser

Vi fick under december en ny delägare via kontant nyemission. Santhe Dahl investerar via privat bolag 300 miljoner SEK i Nivika och blir därmed ny delägare. Investeringen sker via en nyemission och Santhe Dahl erhåller därmed 18,5 % av aktiekapitalet. På detta sätt säkrar Nivika sin expansion samtidigt som företaget tillförs ny kompetens och kontakter. Samtidigt tillförs bolaget från befintliga ägare ytterligare 40 miljoner SEK kontant samt 60 miljoner SEK via en apportemission.

Vi kom i slutet av december överens med en köpare, Ravingatans Fastighets AB om försäljning av Nivika Graniten AB i Jönköping.

Organisation

Medarbetarsamtal skall ske så fort som din chef och du har tid och kallelse kommer att skickas ut till var och en.

Emmie Nilsson börjar hos oss 20 januari som projektledare. Ni som var med på julfesten träffade Emmie där. Mats Stigsson som också var med på julfesten och som är nyanställd med Värnamo som arbetsort. Mats kommer i huvudsak att arbeta med yttre skötsel av våra fastigheter.

Self storage

Det pågår aktivitet på flera orter för Mitt Lager. Gislaved, Borås, Lysekil som är nya orter för mitt Lager och där vi både bygger nytt och bygger om för att anpassa befintliga lokaler för Mitt Lagers behov. I Gislaved har byggnaden nu kommit upp och det pågår nu installationsarbeten.

Marknaden

Efterfrågan på både bostäder och lokaler är fortsatt god i våra verksamhetsorter. Förfrågningar börjar alla redan komma från Växjö på Snöflingan och de 80 lgh vi bygger där.

Miljö och hållbarhet

Vi fortsätter vårt hållbarhetsarbete. Satsning på solpaneler och vi fortsätter också med att montera ladd stolpar på våra fastigheter. Vi har nu en el pool bil på Operan för våra hyresgäster att hyra. Elbilar finns också som policy på förmånsbilar och vi undersöker möjligheten till elbilar även till förvaltningen. Vi köper fossilfri el och fjärrvärme. Policyn för arbetsmiljö och en plan för krishantering kommer att delges samtliga anställda när denna är klar.

Personal och hållbarhet är en framgångsfaktor

Nivika vill leva upp till förväntningarna på en hållbar arbetsplats. För oss innebär det en arbetsplats där man som medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, får engagera sig i hållbarhetsfrågor och där satsningar på jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Vårt övergripande mål är att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald främjas samt där alla ges möjlighet till kompetensutveckling.

Vi vill också tacka för presenten som jag och Viktoria fick på julfesten. Jag vill också passa på att önska alla en God fortsättning och ett gott 2020.

Niclas Bergman, VD