inner hero

VD informerar, november 2019

Information för anställda i Nivika-koncernen

VD informerar, november 2019

Publiserad: 04-Dec-2019 | av Joakim D

Fastighetsvärde samt mål

Fastighetsvärdet uppgår idag till 3,512 MDSEK enligt Bokslutskommunikén. Denna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida. Nytt mål för 2023 är satt till 6 MDSEK vilket också är ett rimligt mål om detaljplaner samt övriga byggprojekt går i lås och givetvis att vi har banker och övriga långivare med oss.

Projekt

Vi har i idag sex detaljplaner på gång med sammanlagt upp till ca 2 000 möjliga bostäder. Vi tog igår över en fastighet till i Huskvarna, Budkaveln 21 där även en på sikt en ny detaljplan kommer att inledas. Separat information om denna fastighet bifogas.

Vi har skrivit avtal på att köpa kvarteret J&K på Kungsängen som är grannkvarteret till A&F som vi påbörjat byggnationen av. Säljare är byggnadsfirman Blue Wall och det är 48 hyresrätter som kommer att byggas i trä. Vi har fått godkänt av Jönköpings kommun att köpa detta markområde och ta över det avtal som fanns mellan Jönköpings kommun och Blue Wall. Denna affär vinner laga kraft den 15 december. Vi planerar att starta detta bygge till våren och skall även titta på möjligheten till bidrag för att bygga detta. På Vigören i Jönköping uppe vid A6 golfbana har vi nu fått bygglov så vi kan färdigställa och hyra ut 60 lgh till studenter. På Valplatsen har vi ett klart bygglov för att bygga 194 lägenheter. Vi kommer inte starta denna byggnation innan nyår på grund av att de bidrag vi tänker söka för detta kan inte sökas förrän efter nyår och byggnation får inte påbörjas innan dess. Ombyggnaden för medborgarförvaltningen som hyr lokaler av oss i Polishuset i Värnamo pågår. Denna ombyggnad skall vara klar till hösten-20.

Vi har skickat in en bygglovsansökan till Växjö kommun för höghuset samt lokaler vid Växjö Vipers arena och fått bra reklam för detta projekt i lokaltidningen Växjö. Vi väntar nu på utlåtande på vår bygglovsansökan. För våra tänkta studentbostäder på vår fastighet Stenladan i Växjö har vi anlitat WSP konsulter för utredningar gällande damm, ljud och risker för hästallergener. Anledning till detta är att de tänkta studentbostäderna ligger granne med Theleborgs Ryttarsällskap och enligt Miljö & Hälsa i Växjö skall vi visa att vi kan bygga bostäder så nära denna anläggning utan framtida problem för de boende.

Händelser

Den 19–21 november var Nivika inbjudna till Danske Bank i Stockholm som en av flera föredragshållare i en Credit Conference om fastighetsobligationer. Undertecknad samt Dan och Kristina presenterade Nivika och de mål vi har framåt. Nyfosa Fastigheter och flera andra stora fastighetsbolag medverkade också. Vi träffade även SEB:s representanter och andra investerare som vill veta mer om Nivika och de mål vi har framåt. Viktiga dagar för våra framtida investeringar och fortsatta expansion. Den 28 november var vi i Göteborg för ett möte med bland annat SEB. Vi kommer i framtiden att tillhöra Göteborg när det gäller SEB och vi har fått nya kontaktpersoner där som vi träffade. Den 29 november träffade vi Danske Bank från Jönköping. En ny chef är tillsatt och börjar 1 februari efter Thomas Lindster som varit med sedan Danske Bank öppnade i Jönköping för över 20 år sedan. Daniel Karlsson heter den nya chefen som ursprungligen kommer från Jönköping men har jobbat i Göteborg på Danske Banks Finance Center.

Organisation

Vi har nu jobbat en månad i den nya organisationen. Prata med din närmsta chef eller hör av dig till mig om du undrar över något om organisationen. Medarbetarsamtal skall ske så fort som din chef och du har tid och kallelse kommer att skickas ut till var och en.

Stefan Karlsson har börjar hos oss den 24/11 som Fastighetstekniker i Jönköping. Ni som inte träffat Stefan får bekanta er med honom på vår julfest den 19 december. Vi träffas 18:00 den 19 december på Nivika i Värnamo för avfärd till julmiddagen. Vi samåker i egna bilar till Vika där vi kommer att få ett julbord serverat.

Self storage

Vi har anlitat en reklamfirma för att hjälpa till att bygga en ny plattform för Mitt Lagers hemsida. Denna kommer att vara klar i början av nästa år. Det pågår aktivitet på flera orter för Mitt Lager. Gislaved, Borås, Lysekil som är nya orter för mitt Lager och där vi både bygger nytt och bygger om för att anpassa befintliga lokaler för Mitt Lagers behov. Vi tittar även på flera andra ortet för att utöka Mitt Lagers verksamhet. Aktiv försäljning och marknadsföring pågår på samtliga andra orter för att fylla våra förråd.

Marknaden

Efterfrågan på både bostäder och lokaler är fortsatt god i våra verksamhetsorter och vi tror att de bostäder vi bygger nu skall fyllas.

Miljö och hållbarhet

Vi fortsätter vår satsning på solpaneler. Vi fortsätter också med att montera ladd stolpar på våra fastigheter. Elbilar finns som policy på förmånsbilar och vi undersöker möjligheten till elbilar även till förvaltningen. Vi köper fossilfri el och fjärrvärme. Vi har tagit fram policy för arbetsmiljö och en plan för krishantering som kommer att delges samtliga anställda. Vi har anlitat XXL reklambyrå i Värnamo för att hjälpa till med texter och formuleringar kring vårt hållbarhetsarbete.

Personal och hållbarhet är en framgångsfaktor

Nivika vill leva upp till förväntningarna på en hållbar arbetsplats. För oss innebär det en arbetsplats där man som medarbetare erbjuds möjlighet till kompetensutveckling, får engagera sig i hållbarhetsfrågor och där satsningar på jämställdhet och mångfald är en självklarhet. Vårt övergripande mål är att erbjuda en trygg och säker arbetsplats där jämställdhet och mångfald främjas samt där alla ges möjlighet till kompetensutveckling.