2021-09-30

Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

VĂ€rnamo den 30 september 2021
 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i maj 2021 ett seniort icke sĂ€kerstĂ€llt grönt obligationslĂ„n om SEK 500 miljoner med förfall i september 2024 och ISIN SE0015949631. Bolaget har idag utökat obligationslĂ„net med SEK 150 miljoner (till totalt SEK 650 miljoner) inom ramen pĂ„ SEK 800 miljoner. Emissionen gjordes till en kurs om 101,75% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig rĂ€nta om 3 mĂ„naders STIBOR plus 375 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionslikviden frĂ„n de ytterligare obligationerna kommer att anvĂ€ndas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna pÄ Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hÄllbara obligationer.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat bookrunner i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rÄdgivare.

 

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september kl. 15:00 CET.
 

Pressmeddelande - Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner