2022-01-27

Nivika: Delårsrapport Q1 2021/2022 komplettering beräkning av långsiktigt substansvärde per aktie

I Delårsrapport september till november 2021, som Nivika offentliggjorde den 27 januari 2022, saknades beräkning av långsiktigt substansvärde per aktie baserat på totalt antal utestående aktier vid periodens slut.

En uppdaterad delårsrapport finns på hemsidan www.nivika.se