Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

Publiserad: 29 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 29 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) of. . .

Läs mer

Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 27 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) ha. . .

Läs mer

Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 27 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller ”Bolaget”) ti. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett villkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

Publiserad: 23 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 23 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) ha. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Publiserad: 15 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - februari • Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111) • Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134) • •Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143) VD Niclas Bergman kommenterar:  Nivika levererar ett starkt resultat för första halvåret 2020/21, hyresi. . .

Läs mer

Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 02 Feb, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 2 februari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 28 januari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”). . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - november • Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55) • Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36) • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116) • Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi k. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Publiserad: 17 Dec, 2020 | av Joakim Dicker

Nivikas årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför. Rapporter För ytterligare information vänligen kontakta: Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 18 de. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172) VD Niclas Bergman kommenterar: Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upple. . .

Läs mer