Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

Publiserad: 09 Jul, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - maj 2020 - Hyresintäkterna ökade med 35 % till 191 Mkr (142) - Driftöverskottet ökade med 34 % till 127 Mkr (95) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140) - Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178) VD Niclas Bergman kommenterar: Även för tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jäm.... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - februari 2020

Publiserad: 22 Apr, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - februari 2020 - Hyresintäkterna ökade med 21 % till111 Mkr (92) - Driftöverskottet ökade med 17 % till 72 Mkr (61) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133) - Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika presenterar även för andra kvartalet 2019/20 ett starkt resultat där samtliga marknader presterade väl under perioden. .... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - nov 2019

Publiserad: 30 Jan, 2020 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 22 % till 55 Mkr (45) - Driftöverskottet ökade med 20 % till 36 Mkr (30) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65) - Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 22% under perioden jämfört med samma period föregående år o.... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018/2019

Publiserad: 19 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivikas årsredovisning för 2018/2019 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför. Rapporter För ytterligare information vänligen kontakta: Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 1.... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

Publiserad: 29 Oct, 2019 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135) Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96) Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58) Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254) Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 41% under perioden jämfört med föregå.... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

Publiserad: 08 Jul, 2019 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102) - Driftnettot ökade med 33 % till 95 mkr (71) - Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225) - Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 39% .... . .

Läs mer

Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Publiserad: 24 May, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK. Bolaget har idag utökat obligationslånet med 220 miljoner SEK. Intresset var mycket stort och utökningen blev större än förväntat mot bakgrund av det stora intresset. Orderboken är av hög kvalitet med många välkända institutionella investerare. .... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

Publiserad: 26 Apr, 2019 | av Joakim Dicker

September - februari - Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67) - Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47) - Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223) - Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 37% under första halvåret jämfört med föregående år o.... . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Publiserad: 17 Jan, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 29 november 2018 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 700 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 procent per år och har slutförfall den 29 november 2021. Bolaget kommer att ansöka om att notera obligations.... . .

Läs mer

Nivika emitterar sin första företagsobligation om SEK 250 Mkr

Publiserad: 23 Nov, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter ab (publ) har emitterat företagets första företagsobligation, med en löptid på 3 år om SEK 250 miljoner kronor inom en ram om SEK 700 miljoner kronor. Medlen från emissionen ska användas till nya fastighetsprojekt i Värnamo, Jönköping och Växjö för att supportera bolagets fortsatta expansion. Danske Bank och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)) är Joint Bookrunne.... . .

Läs mer