Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172) VD Niclas Bergman kommenterar: Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upple. . .

Läs mer

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

Publiserad: 21 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 21 september 2020 Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande . . .

Läs mer

Nivika emitterar ny grön obligation under det nyligen etablerade gröna ramverket

Publiserad: 18 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 18 september 2020 Nivika emitterar ny grön obligation under det nylig. . .

Läs mer

Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Publiserad: 14 Sep, 2020 | av

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 14 september 2020 Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och un. . .

Läs mer

Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Publiserad: 10 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillvä. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

Publiserad: 09 Jul, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - maj 2020 - Hyresintäkterna ökade med 35 % till 191 Mkr (142) - Driftöverskottet ökade med 34 % till 127 Mkr (95) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140) - Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178) VD Niclas Bergman kommenterar: Även för tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämför. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - februari 2020

Publiserad: 22 Apr, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - februari 2020 - Hyresintäkterna ökade med 21 % till111 Mkr (92) - Driftöverskottet ökade med 17 % till 72 Mkr (61) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133) - Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika presenterar även för andra kvartalet 2019/20 ett starkt resultat där samtliga marknader presterade väl under perioden. Hyr. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - nov 2019

Publiserad: 30 Jan, 2020 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 22 % till 55 Mkr (45) - Driftöverskottet ökade med 20 % till 36 Mkr (30) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65) - Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 22% under perioden jämfört med samma period föregående år och . . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018/2019

Publiserad: 19 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivikas årsredovisning för 2018/2019 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför. Rapporter För ytterligare information vänligen kontakta: Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 19 d. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

Publiserad: 29 Oct, 2019 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135) Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96) Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58) Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254) Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 41% under perioden jämfört med föregåend. . .

Läs mer