Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

Publiserad: 08 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - maj • Hyresintäkterna ökade med 25% till 239 Mkr (191) • Driftöverskottet ökade med 30% till 166 Mkr (127) • Förvaltningsresultatet uppgick till 59 Mkr (54) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 282 Mkr (152) • Periodens resultat uppgick till 294 Mkr (185), vilket motsvarar 1,67 kr/aktie (5 250**) VD Niclas Bergman kommenterar:  Under det tredje kvartalet, mars-ma. . .

Läs mer

Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 300 Mkr

Publiserad: 02 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Pressrelease 2021-07-02 kl. 08.30 Styrelsen för Nivika Fastigheter AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om ca 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket starkt intresse. Nyemissionen stärker bolaget ytterligare och nyemissionen är även ett sätt att utöka ägarbasen i bolaget med investerare, bolag, privatpersoner så. . .

Läs mer

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

Publiserad: 29 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 29 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) of. . .

Läs mer

Nivika emitterar ny grön obligation om 500 miljoner SEK och offentliggör resultat av återköpserbjudande med prioriterad allokering

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 27 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) ha. . .

Läs mer

Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 27 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller ”Bolaget”) ti. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett villkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

Publiserad: 23 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 23 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) ha. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Publiserad: 15 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - februari • Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111) • Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134) • •Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143) VD Niclas Bergman kommenterar:  Nivika levererar ett starkt resultat för första halvåret 2020/21, hyresi. . .

Läs mer

Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 02 Feb, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 2 februari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 28 januari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”). . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - november • Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55) • Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36) • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116) • Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi k. . .

Läs mer