Stort intresse när Nivika emitterade ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 02 Feb, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 2 februari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 28 januari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”). . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - november • Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55) • Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36) • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116) • Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi k. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Publiserad: 17 Dec, 2020 | av Joakim Dicker

Nivikas årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför. Rapporter För ytterligare information vänligen kontakta: Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 18 de. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172) VD Niclas Bergman kommenterar: Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upple. . .

Läs mer

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

Publiserad: 21 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 21 september 2020 Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande . . .

Läs mer

Nivika emitterar ny grön obligation under det nyligen etablerade gröna ramverket

Publiserad: 18 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 18 september 2020 Nivika emitterar ny grön obligation under det nylig. . .

Läs mer

Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och undersöker möjligheterna att emittera en grön obligation

Publiserad: 14 Sep, 2020 | av

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 14 september 2020 Nivika etablerar ramverk för grön finansiering och un. . .

Läs mer

Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Publiserad: 10 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillvä. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

Publiserad: 09 Jul, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - maj 2020 - Hyresintäkterna ökade med 35 % till 191 Mkr (142) - Driftöverskottet ökade med 34 % till 127 Mkr (95) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140) - Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178) VD Niclas Bergman kommenterar: Även för tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämför. . .

Läs mer