Nivika emitterar ny grön obligation under det nyligen etablerade gröna ramverket

Publiserad: 18 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika emitterar ny grön obligation under det nyligen etablerade gröna ramverket

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 18 september 2020

Nivika emitterar ny grön obligation under det nyligen etablerade gröna ramverket

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 300 miljoner SEK. Obligationen förfaller i september 2023 och löper med en ränta på 3M Stibor+ 5,5 procent (de ”Nya Obligationerna”). Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket samt för att återköpa delar av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 till ett pris motsvarande 103,00 procent av obligationernas nominella belopp (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löper ut den 18 september och likvid för detta förväntas erläggas omkring den 24 september.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen och har tillsammans strukturerat det gröna ramverket. Cederquist har agerat legal rådgivare.

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj).

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör,
telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se