Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

Publiserad: 21 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 21 september 2020

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 september 2020 att Bolaget framgångsrikt emitterat ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 300 miljoner SEK och uppfyller därmed finansieringsvillkoret för återköpserbjudandet avseende delar av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall den 29 november 2021 under ISIN SE0011895796 ("Obligationerna") till ett pris motsvarande 103,00 procent av obligationernas nominella belopp (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löpte ut den 18 september kl 16:00 CEST och likviden förväntas erläggas omkring den 24 september 2020. Totalt återköptes 100 miljoner SEK av Obligationerna och total utestående volym efter återköpet uppgår till 370 miljoner SEK.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat dealer managers i samband med återköpserbjudandet. Cederquist har agerat legal rådgivare.

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj).

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör,
telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se