Jönköping - Budkaveln 21, Maden 1 Huskvarna | Nivika Fastigheter AB
inner hero

Våra fastigheter

Budkaveln 21, Huskvarna

  • Budkaveln 21
  • Budkaveln 21
  • Budkaveln 21
  • Budkaveln 21

Beskrivning

Fastighet på Maden i Huskvarna som har två byggnader på tomten. Huvudbyggnaden innehåller ytor för kontor och lager. Vissa delar av byggnaden har två plan där det övre planet innehåller kontor.
Byggnadsår
1982
Fastighetstyp
Kommersiella lokaler
Adress
Maden 1
Postnr, ort
561 34 Huskvarna
Uthyrningsyta
2167 m2
Tomtyta
6246 m2
Yta lokaler
2167 m2

Fastigheten, Budkavlen 21, är belägen i västra delen av Huskvarna på Maden 1, där det just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete. Huskvarna växer och med tillväxt tillkommer en successiv förändring av stadens olika delar. Området Rosendala (Maden) ligger i ett väldigt centralt läge vilket gör att det är intressant för nya bostäder och arbetsplatser. Jönköpings kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för området vilket förväntas antas under hösten 2019. Jönköpings kommun vill att området ska ha ett varierat innehåll med en blandning av bostäder, arbetsplatser, förskolor, handel, teknisk försörjning, föreningslokaler m.m. Syftet med planen är att ge övergripande förutsättningar för omvandling av industrimark till en ny del av Huskvarna centrum med ca nya 900 bostäder, 500 arbetsplatser, service och gröna stråk. Utöver de nya bostäderna, arbetsplatserna och gröna stråk finns det utrymme för 2 nya förskolor samt handel och service på bottenplan utmed gatorna. Projektet är relativt nytt och kommer att kräva mycket tid men planen är att byggnationen ska påbörjas inom 4-5 år och att hela kvarteret förväntas vara klart inom 10 år.

Hyresgäster på Budkaveln 21

Hitta till Budkaveln 21

Video


Kontakt

Staffan Antoniusson
Uthyrning

  • Kontor: 0770-22 17 60
  • Mobil: 070-672 27 53
  • E-post
Kontakta mig