Vanliga frågor och svar

Följ vår aktie

Nivika har som vision att med småländsk klokskap och känsla för kvalitet utveckla och förvalta hus för generationer.
Med hållbarhet som en integrerad del i vår strategi och vårt dagliga arbete.