Projekt

Vår projektverksamhet

Inom ramen för Nivikas projektverksamhet ryms nybyggnation på våra byggrätter samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter. Målet med vår projektverksamhet är att långsiktigt säkerställa vår expansion, öka avkastningen och skapa värdetillväxt genom minskad vakans och högre hyresnivåer. På Nivika spekulerar vi inte i nybyggnation, utan byggstart sker alltid först när hyresavtal är tecknat eller när det finns en tydlig efterfrågan för bostäder.

Pågående och färdigställda projekt

Här nedan ser du alla våra pågående projekt och vilken typ av om- eller tillbyggnad som utförs. Varje projekt är utmärkt med namn och lokalisering, samt mer ingående information om ytstorlek och vilket datum projektet är tänkt att vara färdigställt.

fÄRDIGSTÄLLT

Västergöken 1

 • PlatsJönköping
 • Antal lägenheter89 hyresrätter
 • Antal lokaler5
 • Yta6 318 m² BOA och LOA
 • TypBostadsprojekt
 • FärdigställdFeb 2021
 • Investering219 Mkr

fÄRDIGSTÄLLT

Vråken 1

 • PlatsJönköping
 • Antal lägenheter66 hyresrätter
 • Antal lokaler2
 • Yta3 855 m² BOA och LOA
 • TypBostadsprojekt
 • Färdigställd1 maj 2021
 • Investering138 Mkr

fÄRDIGSTÄLLT

Vombaten 2 och Vråken 2

 • PlatsJönköping
 • Antal lägenheter48 hyresrätter
 • Yta2 525 m² BOA
 • TypBostadsprojekt
 • Färdigställd1 maj 2021
 • Investering105 Mkr

fÄRDIGSTÄLLT

Valplatsen 2 och 8

 • PlatsJönköping
 • Antal lägenheter194 hyresrätter
 • Yta6 402 m² BOA
 • TypBostadsprojekt
 • FärdigställdQ1 2021 och Q3 2021
 • Investering205 Mkr

Sadelmakaren 1

 • PlatsVärnamo
 • Antal lägenheter130 hyresrätter
 • Yta8 111 m² BOA
 • TypBostadsprojekt
 • FärdigställdQ1 2023 och Q3 2023
 • Investering270 Mkr

Barnarps-Kråkebo 1:58, 1:57

 • PlatsJönköping
 • Yta4 300 m² LOA
 • FärdigställdQ4 2021
 • Investering38 Mkr
 • Objektbeskrivning

  Till- och nybyggnad för hyresgäster

Har du frågor?

Välkommen att höra av dig till mig om du vill prata mer.

Henrik Swahn

Head of Business


0770-221 782

henrik.swahn@nivika.se