Uthyrningspolicy

Nivika följer en gemensam uthyrningspolicy med syfte att främja en rättvis och effektiv uthyrningsprocess. Vi vill bidra till att skapa trygga och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster och eftersträvar en blandad sammansättning av hyresgäster i olika åldrar, studerande, arbetande, barnfamiljer, pensionärer och ensamhushåll.