OM NIVIKA

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

nivika projekt

PÅGÅENDE OCH FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Inom ramen för Nivikas projektverksamhet ryms nybyggnation på våra byggrätter samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter. Dessutom utförs miljöförbättrande åtgärder av befintligt fastighetsbestånd.

Se våra projekt

Grön obligation

Här finner du information om vår obligation. Obligation utgör ett komplement till bankfinansiering.

VAR FÖRST MED ATT TA DEL AV DET SENASTE!

Genom att registrera här får du ta del av våra pressreleaser och finansiell information direkt när de släpps.

Styrelse

Elisabeth Norman (född 1961)

Ordförande sedan 2017

Utbildning: Fil.kand från Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Enköpings Hyresbostäder. 2:a vice ordförande i Sveriges Allmännytta AB. Styrelseledamot i
Björnrike Syd AB, Björnrike Syd Holding AB, Björnrike Syd Hotellfastighets AB, Björnrike Syd Lift AB, Björnrike Syd Utvecklings AB, Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag, ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), Cibus Nordic Real Estate AB (publ) och Salnecke Slott AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 B-aktier (privat eller genom bolag).


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Håkan Eriksson (född 1962)

Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom från Luleå Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DWG Sweden AB, Ferronordic AB, JOHECO AB, Skandinavkonsult Holding i Stockholm AB,
Skandinavkonsult i Stockholm Aktiebolag och WineFinder AB. Styrelsesuppleant i Ferronordic Germany Holding AB och Deciso AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 3 233 600 A-aktier och 808 354 B-aktier (privat eller genom bolag).


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Benny Holmgren (född 1961)

Styrelseledamot sedan 2016

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Belimama Care Holding AB, Flodin Holding i Jönköping AB, Flodin IT AB, Flodin Rekrytering & Bemanning AB, Gallerians Läkarmottagning i Jönköping AB, 
Gynhälsan Gislaved Care AB, Gynhälsan i Jönköping AB, Holmgrens Fritid AB, Krunomed Health AB, Magnus Andersson i Huskvarna AB, Pollock Invest AB, Winmed Health AB och Winmed Invest AB. Styrelseledamot och VD i GreenMotion Scandinavia AB, Holmgrens Autofinans AB, Holmgrens Bil AB, Holmgren Group AB och Holmgren Mobility AB. Styrelseledamot i Bilhuset Nr 1 i Helsingborg AB, Göteborgs Bilfinans AB, KABE Group AB, Zimply Solved AB och 1337 Logistics AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 4 880 000 A-aktier och 1 220 000 B-aktier (privat eller genom bolag).


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Viktoria Bergman (född 1969)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Civilekonom från Växjö Universitet. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dinner Bredasten AB, Dinner Gruppen AB
, Dinner Karlstad AB, Dinner Tändstickan AB, Dinner Vetlanda AB, Dinner Värnamo AB, Dinner Västerås AB och Dinner Växjö AB. Styrelseledamot i Tigbro Aktiebolag, Tigbro Service AB och Yälp Facility AB. Styrelsesuppleant i CG Marketing & Event Småland AB, Poplanäs Invest AB och Värnanäs AB. 

 

Aktieinnehav i Bolaget: 8 185 600 A-aktier och 36 804 B-aktier (privat eller genom bolag[1]).


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Santhe Dahl (född 1954)

Styrelseledamot sedan 2020

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Santhe Dahl Invest AB, Vida Aktiebolag. 
Styrelseledamot i Dänningelanda Holding AB, Flyglanda Lokaler AB, GBJ Asplövet 1 AB, 

GBJ Bostad Bjärby 1 AB, GBJ Bostad Fjölebro AB, GBJ Bostad Forshälla-Sund 1:232 AB, GBJ Bostad Guldpärlan 2 AB, GBJ Bostad Havslätt AB, GBJ Bostad Heden 2 AB, GBJ Bostad Kvartalet 1 AB, GBJ Bostad Kvartalet 2 AB, GBJ Bostad Kyrkenorum AB, GBJ Bostad Lien 2 AB, GBJ Bostad mark 1 AB, GBJ Bostad Mark 2 AB, GBJ Bostad Sjölunda 1 AB, GBJ Bostad Slätten AB, GBJ Bostad Solstrimman AB, GBJ Bostad Stafsinge AB, GBJ Bostad Sädgåsen 1 AB, GBJ Bostad Väbeln AB, GBJ Bostad Älgen 1 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, GBJ Bostadsutveckling Holding III AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VI AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VIII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding IX AB, GBJ Bostadsutveckling Holding X AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XI AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XIV AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XV AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XVI AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XVII AB, GBJ Bostadsutveckling IIII AB, GBJ Bygg AB, GBJ Construction AB, GBJ Heden 1 AB, GBJ Hejans Lycka 1 AB, GBJ Holding VIII AB, GBJ Lanternan 3 AB, KP Properties AB, Kuggås strand Mönsterås AB, Kärleksudden DB1 AB, Limmared Holding Aktiebolag, Limmareds Skogar Aktiebolag, Nordic Train AB, Poppelbolaget AB, Poppelbolaget 2 AB, Poppelbolaget 3 AB, Santhe Dahl Forest AB, Snapparp 23:19 i Varberg AB, Svarvaremejseln AB, Teleborgs ängar AB, Ting Trä i Tingsryd AB, Varberg Construction AB, Varberg Logistikutveckling Holding AB, Vida Alvesta AB, Vida Borgstena AB, Vida Bruza AB, VIDA Building AB, VIDA Energi AB, VIDA Gransjö AB, Vida Hestra AB, VIDA HN AB, Vida Nössemark AB, Vida Packaging AB, Vida Skog AB, VIDA Trading Asia AB, Vida Tranemo AB, Vida träförädling AB,Vida Urshult AB, Vida Vislanda AB,VIDA VMO AB, Vida Wood AB, Växjö DFF AB, Växjö Vänner AB, Åhus Bostadsutveckling AB, Åhus Bostadsutveckling Holding AB, Åhus Stranden 1 AB

Styrelsesuppleant i Arbio Aktiebolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 5 352 000 A-aktier och 3 657 215 B-aktier (privat eller genom bolag). 


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Thomas Lindster (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Växjö.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Guldpeggen Invest Aktiebolag, styrelseordförande i Cellwood Machinery AB. Styrelseledamot i
Holmgren Group AB, Danske Bank Jönköping och i Jönköpingsmäklarna AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 B-aktier (privat eller genom bolag).


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Helena Nordman-Knutson (född 1964)

Styrelseledamot sedan 2023

Utbildning: Pol.mag. från Helsingfors universitet samt Ekon.mag från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Övriga uppdrag: Senior rådgivare för Safir Communication samt styrelseledamot i Alimak Group, Exel Composites (FIN), Nidoco AB, Naava OY och USWE Sports AB

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Executive Director för Hallvarsson & Halvarsson. Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB, Lexington Company, I.A.R. Systems Group AB, Rejlers AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 300 B-aktier (privat eller genom bolag).


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning

Företagsledning

Niclas Bergman

VD

Grundare av koncernen och nuvarande VD för Nivika Fastigheter AB (publ). Äger 50,0% av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 29,0% av rösterna och 14,0% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ).

Kristina Karlsson

CFO / IR, vVD

Civilekonom utbildad på Växjö Universitet. Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Medlem i ledningen av Rosti GP AB och Rosti Group AB med dotterbolag. Aktieinnehav i Bolaget: 60 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Jerry Johansson

Fastighetschef

Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Regionchef och projektchef i Elajo-koncernen. Aktieinnehav i Bolaget: 38 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Stina Gof

Utvecklingschef

Ingenjör i kemi-och miljöteknik samt utbildad i hållbart ledarskap på Jönköping University. Tidigare strategisk utvecklingschef i Värnamo kommun samt verksamhetschef inom Region Jönköpings län. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Business Gnosjöregionen (BGR) och i Värnamo City AB. Ersättare i styrelsen för Värnamo Energi AB. Aktieinnehav i bolaget: -