Om Nivika

Om Nivika

ETT SMÅLÄNDSKT FASTIGHETSBOLAG

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter och till 30 % av bostäder. Drygt 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Fastighetsförvaltning

Nivika bedriver förvaltning med lokal närvaro och egen personal på varje ort med tillräcklig förvaltningsvolym. Den lokala förvaltningen skapar möjlighet till effektivitet och hållbarhet med nära relationer till stabila och långsiktiga hyresgäster. Utifrån varje fastighets unika förutsättningar sker energieffektivisering, hyresgästanpassningar, renoveringar och fastighetsutveckling med mål att öka fastighetsvärdet och avkastningen. Det långsiktiga perspektivet stärker Nivikas lokala position.

Framtagning av byggrätter

Nivika tar fram byggrätter på befintliga fastigheter och arbetar aktivt med kommunerna för att kunna utveckla kommersiell yta till bostäder eller möjliggöra fler bostäder på aktuell fastighet i nya detaljplaner. Befintliga fastigheter bidrar som regel med kassaflöde ända fram till byggstart.

Projektering och nybyggnation

Hållbarhet och resursanvändning är centrala vid nybyggnation. Miljöcertifiering av bostäder, energieffektiva byggnader, långsiktig kvalitet enligt ”Nivika-standard” för att skapa attraktiva miljöer och hållbar förvaltning. Långsiktig förvaltning skapar stabila kassaflöden som i sin tur ger möjlighet till ytterligare investering och expansion.

Fastighetsaffärer

Nivika arbetar löpande med att identifiera nya och intressanta fastighetsaffärer. Helst affärer som förtätningar beståndet på befintliga orter och därmed skapar lokala kluster. Lokal förankring och kunskap om marknaden skapar affärsmöjligheter. Nivika ska fortsätta växa lönsamt och utveckla fastighetsbestånden på den småländska och västkustska kärnmarknaden.

Nivika i korthet

Fastighetsvärde
10 954
Mkr
Mål utgång 2028: 15 000 Mkr
Aktuellt kontraktsvärde
691
Mkr
Per 2024-02-29
Geografisk fördelning Fastighetsvärde
Nivika Karta Affärsområden Procent Q2 2024
Övriga orter: 2%
Totala hyresintäkter, R12:
634 Mkr
Uthyrningsgrad, lokaler:
96%
Uthyrningsgrad, bostäder:
98%
Uthyrningsbar yta:
583 593 m²
Belåningsgrad:
45%
Antal medarbetare:
61
Samtliga uppgifter per den 29 februari 2024

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Med hyresgästen i fokus ska Nivika vara en attraktiv, trygg och långsiktig fastighetsägare. Med lokal förankring, närvaro och kännedom skapar vi förutsättning för lönsam tillväxt.

Fastighetsportföljens värde i slutet av år 2028 skall uppgå till
15 miljarder kronor varav 2/3 kommersiella fastigheter

Belåningsgraden för koncernen ska långsiktigt vara under
55 procent

Årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie ska långsiktigt vara minst 15 procent

Minska utsläpp inom Scope 1 och 2 med 25 procent till slutet av år 2025

Nivika som investering

Tillväxt ikonLokal närvaro på orter med underliggande tillväxt och en stabil hyresmarknad

Kassaflöde ikonLångsiktig förvaltning och hållbar värdetillväxt ger stabila och starka kassaflöden

Diversifierad ikonDiversifierad fastighetsportfölj

Balanserad ikonBalanserad kapitalstruktur styrs via tydlig finanspolicy

Hållbarhet ikonMed hållbarhet i fokus skapas hållbara och lönsamma fastigheter

Lokalkännedom ikonErfaren ledning och styrelse med lokalkännedom och bred kunskap

AFFÄRSIDÉ

Med hyresgästen i fokus ska Nivika vara en attraktiv, trygg och långsiktig fastighetsägare. Med lokal förankring, närvaro och kännedom skapar vi förutsättning för lönsam tillväxt.

VISION

Med småländsk klokskap ska vi äga och förvalta högavkastande fastigheter för generationer och var det självklara valet för hyresgästen.

Kärnvärden

VÅRA KÄRNVÄRDEN

ENGAGEMANG

Vi arbetar mot verksamhetens gemensamma mål med ett genuint engagemang och tar tillvara på möjligheter som är av godo för Nivika.

ÄRLIGHET

Vi respekterar varandra och varandras olikheter och tror på goda relationer i och utanför företaget med en tydlig god ton.

GLÄDJE

Vi har kul på jobbet och gläds med varandras framgångar, när vi lyckas gynnar det både oss själva och företaget.

HÅLLBARHET

Vi har en inställning att hållbarhet är en grundläggande drivkraft som ska genomsyra företaget som en grundsten i beslut och i vår dagliga verksamhet.

Karta

HÄR FINNS VI

Våra förvaltningskontor finns i Jönköping, Värnamo, Växjö, Värnamo samt i Varberg.

Vårt fastighetsbestånd finns på följande orter:
 • Borås
 • Båstad
 • Eksjö
 • Falkenberg
 • Gislaved
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Höganäs
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Laholm
 • Ljungby
 • Mullsjö
 • Nybro
 • Sävsjö
 • Ulricehamn
 • Varberg
 • Vetlanda
 • Värnamo
 • Växjö

Nivikas historia

 • 2000/01

  Nivika bildas av Niclas och Victoria Bergman.

 • 2010/11

  Nivika tar första steget in i Jönköping genom förvärv av två centralt belägna fastigheter.

 • 2011/12

  Fortsatt expansion i Värnamo via förvärv av bostadsfastigheter.

 • 2012/13

  Avyttring av paket av mindre bostadsfastigheter i Värnamo för att möjliggöra expansion i Jönköping.

 • 2013/14

  Benny Holmgren kommer in som delägare i samband med Nivikas förvärv av Holmgrens huvudkontor i Jönköping.

 • 2014/15

  Ett flertal större projekt färdigställs i Jönköping och Värnamo, såsom Advokaten 14 och på Bredasten.

 • 2015/16

  Förvärv av området Kärleken i Värnamo, framtida detaljplan och även bolagets första exploateringsprojekt.

 • 2016/17

  Elisabeth Norman blir styrelseordförande och Nivika förvärvar sitt första förvärv i Växjö.

 • 2017/18

  Nivika emitterar sin första obligation på Nasdaq och ett flertal fastighetsförvärv genomförs i Värnamo och Jönköping, inklusive två större bostadsprojekt.

 • 2018/19

  Santhe Dahl blir delägare genom en nyemission om 300 Mkr och fortsatt expansion i Värnamo, Jönköping och Växjö.

 • 2019/20

  Nivika förvärvar fastighetsportföljen ”Alhansa” i Växjö, och etablerar lokal förvaltningsorganisation på orten.

 • 2020/21

  Nivika förvärvar Byggsystem AB samt tar steget in på en ny marknad med ett flertal förvärv på Västkusten. Genomför nyemission ”Nivika Vänner” på 300 Mkr

 • 2021/22

  Nivika börsnoteras 3 december på Nasdaq Mid. Förvärv av tre större fastighetsbestånd på Höglandet, Kalmar, västkusten och Ulricehamn.