Om Nivika

Om Nivika

ETT SMÅLÄNDSKT FASTIGHETSBOLAG

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Nivikas historia

 • 2000/01

  Nivika bildas av Niclas och Victoria Bergman.

 • 2010/11

  Nivika tar första steget in i Jönköping genom förvärv av två centralt belägna fastigheter.

 • 2011/12

  Fortsatt expansion i Värnamo via förvärv av bostadsfastigheter.

 • 2012/13

  Avyttring av paket av mindre bostadsfastigheter i Värnamo för att möjliggöra expansion i Jönköping.

 • 2013/14

  Benny Holmgren kommer in som delägare i samband med Nivikas förvärv av Holmgrens huvudkontor i Jönköping.

 • 2014/15

  Ett flertal större projekt färdigställs i Jönköping och Värnamo, såsom Advokaten 14 och på Bredasten.

 • 2015/16

  Förvärv av området Kärleken i Värnamo, framtida detaljplan och även bolagets första exploateringsprojekt.

 • 2016/17

  Elisabeth Norman blir styrelseordförande och Nivika förvärvar sitt första förvärv i Växjö.

 • 2017/18

  Nivika emitterar sin första obligation på Nasdaq och ett flertal fastighetsförvärv genomförs i Värnamo och Jönköping, inklusive två större bostadsprojekt.

 • 2018/19

  Santhe Dahl blir delägare genom en nyemission om 300 Mkr och fortsatt expansion i Värnamo, Jönköping och Växjö.

 • 2019/20

  Nivika förvärvar fastighetsportföljen ”Alhansa” i Växjö, och etablerar lokal förvaltningsorganisation på orten.

 • 2020/21

  Nivika förvärvar Byggsystem AB samt tar steget in på en ny marknad med ett flertal förvärv på Västkusten. Genomför nyemission ”Nivika Vänner” på 300 Mkr

 • 2021/22

  Nivika börsnoteras 3 december på Nasdaq Mid. Förvärv av tre större fastighetsbestånd på Höglandet, Kalmar, västkusten och Ulricehamn.

Vår vision är att med småländsk klokskap och känsla för kvalitet utveckla och förvalta hus för generationer.

AFFÄRSIDÉ

- Genom gott affärsmannaskap och snabba beslutsvägar skapa förutsättningar för fortsatt god expansion

- Nivika ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet

- Nivika ska med lokal förankring och med hyresgästen i fokus förvalta, förädla, bygga och förvärva fastigheter. Byggnation skall med fördel ske i trä med industriellt byggande i egen regi, hållbart och ekonomiskt fördelaktigt.

STRATEGI

Nivikas fastighetsbestånd ska utvecklas vidare med ett långsiktigt perspektiv så att hyrespotentialen i de olika fastigheterna maximeras och drifts- och förvaltningskostnader effektiviseras, därmed skapas god värdetillväxt över tid.

Nivika ska växa vidare med geografiskt fokus på Småland med omnejd. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Växjö, Värnamo och på Västkusten, orter och områden med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Vårt marknadsområde är stabilt och växande när det gäller efterfrågan på såväl bostäder som olika typer av kommersiella lokaler. Genom att hålla samman beståndet geografiskt uppnås förvaltningsfördelar, vilket är gynnsamt för byggandet av ett starkt lokalt varumärke. Detta leder till bra affärsmöjligheter.

HÄR FINNS VI

Våra förvaltningskontor finns i Jönköping, Värnamo, Växjö, Värnamo samt i Vetlanda.

Vårt fastighetsbestånd finns på följande orter:
 • Borås
 • Båstad
 • Eksjö
 • Falkenberg
 • Gislaved
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Höganäs
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Laholm
 • Ljungby
 • Mullsjö
 • Nybro
 • Sävsjö
 • Ulricehamn
 • Varberg
 • Vetlanda
 • Värnamo

NYHETER

VÅRA KÄRNVÄRDEN

ENGAGEMANG

Vi arbetar mot verksamhetens gemensamma mål med ett genuint engagemang och tar tillvara på möjligheter som är av godo för Nivika.

ÄRLIGHET

Vi respekterar varandra och varandras olikheter och tror på goda relationer i och utanför företaget med en tydlig god ton.

GLÄDJE

Vi har kul på jobbet och gläds med varandras framgångar, när vi lyckas gynnar det både oss själva och företaget.

HÅLLBARHET

Vi har en inställning att hållbarhet är en grundläggande drivkraft som ska genomsyra företaget som en grundsten i beslut och i vår dagliga verksamhet.