Lediga lägenheter i Jönköping

Våra bostäder i Jönköping

I Jönköping har Nivika tio olika bostadsfastigheter med totalt 889 hyreslägenheter. Fastigheterna är belägna i centrala Jönköping, på Kungsängen, Österängen och Ekhagen samt på A6-området. Ytterligare två bostadsfastigheter är under uppförande. Den ena fastigheten är på Hisingstorp där vi bygger ett Trygghetsboende med 82 lägenheter som ska stå klart för inflyttning i augusti 2024. Den andra fastigheten byggs i Hovslätt och består av 40 lägenheter med inflyttning 1 maj 2024.

Genom att trycka på knappen här nedan kommer du till vår uthyrningsportal där du ser alla våra lediga lägenheter i Jönköping. Där kan du även skapa ett konto för att göra en intresseanmälan på en specifik lägenhet. Välkommen att bo hos oss.

Befolkningsutveckling och byggande

Under de senaste 10 åren har bostadsbyggandet i Jönköpings kommun varit intensivt, med flera stora bostadsprojekt genomförda i centrala staden och i närliggande områden. Samtidigt har befolkningsutvecklingen varit positiv och staden har vuxit stadigt under perioden.

Ett av de största bostadsprojekten var byggandet av de nya bostadsområden Strandängen och Munksjöstaden, vilket har bidragit till att öka utbudet av bostäder i staden. Det har också renoverats och moderniserats befintliga bostäder för att bättre möta behoven hos invånarna. Bostadsbyggandet har troligtvis varit en av flera faktorer som har bidragit till Jönköpings positiva befolkningsutveckling. Andra faktorer inkluderar stadens växande näringsliv, universitetsutbildningar, kulturutbud och goda kommunikationer.

Befolkningsprognosen för hela Jönköpings län, där även Värnamo ingår, innebär att folkmängden under prognosperioden 2022–2031 ökar med ungefär 18 000 personer, från 367 064 år 2021 till drygt 385 100 år 2031. Befolkningstillväxten väntas i genomsnitt ligga på runt 1800 personer per år och antalet pensionärer beräknas öka med 9 100 personer under perioden. (Källa: Region Jönköpings Län)

Några av Nivikas bostadsfastigheter i Jönköping

Se även vår fullständiga fastighetslista här»

Västergöken 1, Tellusgatan 59-65, 1 A-D, Jönköping
Valplatsen 8, Wadmans linje 10, Jönköping
Vråken 2 och Vombaten 2, Tellusgatan 47-51, Jönköping

Frågor och svar

Har du någon fråga om våra bostäder eller hur det fungerar att bo hos oss? Nedan har vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna och besvarat dem för att göra det lätt för dig. Om du inte hittar svaret på din fråga – kontakta oss så hjälper vi dig.

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna vi får.

Lägenheter tilldelas i turordning efter kötid.

Sökande skall vara myndig och fyllt 18 år.

Sökande skall ha en inkomst som skall styrkas med intyg.

Följande kan räknas som inkomst:

 • Inkomst genom anställning.
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapital

 

Boendereferenser samt kreditupplysning görs på samtliga sökande som blir aktuella i urvalet. Tagna boendereferenser ska vara positiva.

Kreditupplysningen får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Våra bostadsprojekt som vi håller på och bygger eller planerar att bygga presenteras på vår projektsida. Där kan du hitta vad som är på gång och anmäla intresse för en bostad på just det projektet. Vi försöker uppdatera våra projektsidor löpande vartefter projekten fortskrider och till dem som anmäler intresse för en bostad erbjuder vi naturligtvis en förtur att få välja en lägenhet som passar via en lägenhetsväljare online eller dylikt.

Vi har lite olika tillvägagångssätt på olika orter.

För Kalmar, Höganäs, Båstad:

På dessa orter använder vi en extern uthyrningsportal som heter HomeQ där vi och många branschkollegor lägger upp vår lediga bostäder. 

Här måste du också skapa ett konto hos HomeQ enligt deras rutiner och sen söka de lägenheter som du är intresserad av. Obs! tänk på att våra lägenheter visas tillsammans med många andra fastighetsbolags lägenheter i detta systemet.

Övriga orter:

På övriga orter söker och anmäler man intresse för en lägenhet via vår egen uthyrningsportal.

För att anmäla intresse på en lägenhet måste du registrera dina uppgifter och skapa ett konto. Har du redan ett gamalt konto så ska du inte skapa ett nytt utan istället logga in med dina gamla uppgifter och kanske uppdatera informationen. Klicka på "Glömt lösenord" om du inte kan logga in.

Därefter kan du anmäla intresse på olika lägenheter under "SÖK LEDIGT" 

Sök bland fler frågor och svar
Bubbla

Följ oss i sociala medier

Se spännande nyheter & lediga objekt först.

Facebook Instagram LinkedIn
Följ oss i sociala medier