2021-01-28

Nivika Fastigheter AB (publ) stärker genom förvärv sin miljöprofil och säkrar tillgång till industriellt byggande

Nivika har den 27 januari 2021 tecknat avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem Jönköping AB, som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen, med 25 medarbetare, har sin produktion på Torsvik strax utanför Jönköping och omsätter på cirka 100 miljoner kronor per år.

Nyheter

Förvärvet stärker Nivikas expansionsstrategi och säkrar tillgång till byggnadskomponenter och kompetens för att fortsätta utveckla hållbara och kostnadseffektiva koncept. Vi får tillgång till produktion som möjliggör kortare ledtider vid byggnation samt möjlighet att producera bostäder på lager för snabb etablering. Samtidigt får vi en ökad kontroll på värdekedjan, från utveckling och projektering till byggnation, uthyrning och förvaltning.

Förvärvet medför även en kostnadsfördel genom att ha produktionen inom koncernen. Delar av marginalen stannar då inom bolaget vilket ökar projektvinstmöjligheten. Nivika bygger redan idag hyresrätter till lägre kostnad än vad motsvarande nybyggda fastigheter kan köpas för.

Industriellt byggande blir ett eget affärsområde i koncernen med en intern organisation och eget resultatansvar samt kommer självständigt driva och ansvara för utveckling av koncept och nya etableringar.

”Jag är glad över att kunna välkomna Husgruppen till Nivika-koncernen. I Husgruppen finns många kompetenser som kommer vara en stor fördel i kommande projekt såväl som utveckling av nya etableringar. Förvärvet innebär att vi får möjlighet att i större omfattning kontrollera vår geografiska tillväxt och relaterade kostnader, parallellt med att Husgruppen fortsätter att driva utvecklingen av hållbara koncept”, säger Niclas Bergman, VD för Nivika Fastigheter AB.

”Jag är väldigt glad över att Nivika vill gå in som ägare till Husgruppen, vi har länge haft ett väldigt nära samarbete och jag ser detta som en fantastisk utvecklingsmöjlighet. Visionen med Husgruppen var från första dag att producera hållbara bostäder för alla och nu får vi möjlighet att fortsätta den resan med ett fastighetsbolag som har visat att man vill satsa på hållbara bostäder i trä”, säger Patrik Eklund, som fortsätter som VD för Husgruppen, vilket blir helägt av Nivika.För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari kl. 08.30 CET

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 30 november 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 318 668 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,3 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se www.nivika.se

 

fler nyheter