Nivika förvärvar selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB

Publiserad: 16 Sep, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 14 anläggningar runt om i södra Sverige. Anläggningarna ligger antingen centralt placerade eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga. Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvass. . .

Läs mer

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Publiserad: 11 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) har i fyra separata affärer förvärvat sexton fastigheter på Västkusten med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 525 miljoner kronor. ”Dessa affärer ger Nivika ett fotfäste på Västkusten, från Helsingborg i söder till Varberg i norr, och ger underlag för en egen förvaltning på plats. Förvärven är kommersiella men ger en stabil kassaflödesgrund för marknadsområdet. . .

Läs mer

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Publiserad: 09 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter blir ny ägare av fastigheten Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping. Planen är att bygga ett landmärke för idrott, skola och besöksnäringen i området. ”Vi hoppas att Jönköping som stad ska växa sig ännu starkare”, säger Janne Abrahamsson, kontorschef hos Nivika i Jönköping. Genom förvärven av Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping, har Ni. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) stärker genom förvärv sin miljöprofil och säkrar tillgång till industriellt byggande

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika har den 27 januari 2021 tecknat avtal om förvärv av Husgruppen Modulsystem Jönköping AB, som på ett industriellt vis tillverkar byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackningsväggar till kompletta lägenheter. Husgruppen, med 25 medarbetare, har sin produktion på Torsvik strax utanför Jönköping och omsätter på cirka 100 miljoner kronor per år.Förvärvet stärker Nivikas e. . .

Läs mer

Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Publiserad: 04 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter. Alhansa Fastigheter är innehavare av ett fastighetsbestånd i Växjö med kommersiella fastigheter, ca 72.000 kvm och hyresgästbeståndet är till största delen bestående av business-to business verksamhet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 800 miljoner kronor. Förvärvet av Alhansa är Nivikas största enskilda. . .

Läs mer

Nivika förvärvar aktiemajoriteten i Husgruppen

Publiserad: 28 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB gör en omfattande satsning på yteffektiva bostäder för bland annat studenter och unga vuxna genom ett majoritetsförvärv av Husgruppen Modulsystem i Jönköping AB. Nivika har sedan starten år 2000 förvärvat, byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i bland annat Värnamo, Jönköping och Växjö. Idag äger Nivika ett 70-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca. 21. . .

Läs mer

Fastighetsförvärv på A6-området i Jönköping

Publiserad: 06 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

En mindre fastighet med 600 m2 uthyrbar yta har förvärvats per den 2018-12-03. Fastigheten Vakten 10 är belägen på Jönköpings hetaste handelsområde A6, närmare bestämt Batterigatan 13 i Jönköping. I området finner man bl a även Asecs köpcentrum men även mycket annan handel, kontor, lager och vård finns. Fastigheten är byggd 2008 och innehåller 185 m2 kontorslokaler och 400 m2 lagerlokaler.. . .

Läs mer

Nivika köper Stenladan i Växjö

Publiserad: 05 Dec, 2018 | av Joakim Dicker

Igår den 4 december förvärvade Nivika Fastigheter AB den s.k. Stenladan i Växjö med tillhörande byggrätt. Köpeskillingen är ca. 31 miljoner kronor. Affären är godkänd av Kommunfullmäktige, VKAB samt Videums styrelse. Fastigheten (Växjö 12:15) har en tomt på ca 15 000 kvadratmeter. Huvudbyggnaden på strax över 1 500 kvadratmeter kallas Stenladan och är ursprungligen från 1850 men totalrenove. . .

Läs mer

Nivika förvärvar fastighetsbestånd

Publiserad: 20 Aug, 2018 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter har förvärvat 11 fastigheteter i Värnamo av Stig Remne. Fastigheterna ligger i två bolag och Nivika köper dessa bolag och tillträde sker den 28 augusti. Fastigheterna är fördelade med yta för bostäder ~4 266 kvm (16%), butik 1 427 kvm (6%) samt övriga lokaler ~20 211 kvm (78%). Totalt ~25 900 kvm. Flertalet är centralt belägna fastigheter och i och med detta köp utökar. . .

Läs mer

Markförvärv på Stigamo i Jönköping

Publiserad: 31 Aug, 2017 | av Joakim Dicker

Efter vårt senaste tomtförvärv på Stigamo söder om Jönköping, där vi nu bygger nya lokaler åt Brenderup, har Nivika nu förvärvat ytterligare en stor tomt i samma område. Tomten har en area på 85 000 m² och vi söker nu intressenter som vill etablera sig i ett av Sveriges hetaste logistiska nav. Tomten kommer delas upp efter de behoven våra intressenter har. Är ni intresserade av att et. . .

Läs mer